Haber Mansetleri

2022 Çevre Temizlik – Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

2022 Çevre Temizlik Vergisi 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam…

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

2022 Veraset ve İntikal Vergisi (Seri No: 53) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 38) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Baş…

 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

2022 Özel İletişim Vergisi (Seri No: 20) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: M… 

 

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Değişiklik (Seri No: 9) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar

2022 Değerli Kağıtlar Muhasebat Tebliği (Sıra No: 70) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam M…

 

 

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri ÖZET: Bu Sirküler; ⎯ Gümrük ve…

 

 

Tahsilat İç Genelgesi 2021/1 – Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin Tecili T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : E-92723040-110[6802-126…

 

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler

17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31692 YÖNETMELİKLER Genel Ay…

 

2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2021/1

2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31692 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİ…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark