Haber Mansetleri

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair 14/12/2015 Tarihli ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2016/8587)

bkk16 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29655 Karar Sayısı: 2016/8587 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kef…

 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi07 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29646 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de ya…

 

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk05 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29644 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

maliyeb04 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29643 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazet…

 

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

calisma_bakanligi04 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29643 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkam…

 

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

calisma_bakanligi04 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29643 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 7/12/2013 tarihli ve 28844 sayılı Resmî Gazete’de ya…

 

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Tarih: 03/03/2016 Sayı : 455169-110.01.16.03-[457-3]-1805….

 

Anayasa Mahkemesinin E.2015/97, K.2016/10 Sayılı Kararı

anayasa03 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29642 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/67 Karar Sayısı: 2016/10 Karar Tarihi: 10.2.2016 İti..

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleri02 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29641 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güve…

 

Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği

ulastirma29 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark