Haber Mansetleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 04 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31354 Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURU… 

 

GİB Duyuru – Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru 2 Ocak 2021 Tarihinde Yayınlanan Duyuruya Ek Açıklama (ÖNCEKİ D…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu – İşletme Hesabı Esasından Bilançoya, Bilanço Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri

İşletme Hesabı Esasından Bilançoya, Bilanço Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş İşlemleri 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” g…

 

GİB Duyuru – Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri

Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Bilindiği üzere; 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında meslek mensu..

 

GİB Duyuru – 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 inci…

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri

4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve…

 

4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri

4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği – 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31352 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/0…

 

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer)  Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Ba…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar

2021 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği 66 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31351 (5. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlı…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark