Haber Mansetleri

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL’dir. T.C. HAZİNE VE…

 

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbraz…

 

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması ÖZET: 7262 sayılı Yasa ile yapıl..

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402) – 2021 Yılı Kamu Konut Kira Bedelleri

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402) 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

Araç Muayenesi 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/100, K: 2020/62 Sayılı Kararı – Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini

Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Es…

 

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı ÖZET: Gelir…

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı – Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Modül 9 Finansal Araçlar ve Özkaynaklar Bağımsız Denetime Tabi Olup TFRS’leri Uyg…

 

Defter Beyan Duyuruları – 2021 İşlemleri

Defter Beyan Duyuruları – 2021 İşlemleri Entegratör firmalar aracılığı ile gelir ve gider kaydı göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle https:..

 

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi 7256 sayılı Kanun’la getirilen yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazand…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark