Haber Mansetleri

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/2)

2022 Taşınmaz Kültür Varlıkları Parasal Limitler 26 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31731 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu T…

 

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları Listesi Güncellendi

Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları Listesi Güncellendi – Sektör Kodu – Sektör Tanımları – Meslek Kodu – Meslek Tanımları – Nace Kodu – Nace Tanımları Es…

 

SGK – Aralık Ayına İlişkin MUHSGK Verilme Süresinin Uzatılması

2021 Yılı Aralık Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımla…

 

Aralık Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Aralık Beyanname ve Ödeme Tarihleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/138 Konusu: 18 Ocak…

 

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen…

 

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2022 Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Değişiklik 22 Ocak 2022 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2022 yı…

 

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni)

2022 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge (Yeni) 22 Ocak 2022 22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan… 

 

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-903791 Tarih: 22/01/2022 Konu : Mali ve Sosyal… 

 

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 535)

VUK 535 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 535) 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…

 

7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7351 Sayılı Kanun 22 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31727 Kanun No: 7351 Kabul Tarihi: 19/01/2022 MADDE 1 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Tür…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark