Haber Mansetleri

Orman Yangınları Dolayısıyla İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde Uzayan Beyan-Bildirim ve Ödeme Süreleri

Aşağıdaki yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)

ÖTV (II) Sayılı Matrahların Yeniden Tespiti (Karar Sayısı: 4373) 13 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31567 Karar Sayısı: 4373 4760 sayılı Özel…

 

Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren ve e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizin Dikkatine

Osmaniye, Antalya, Mersin, Adana ve Muğla İllerinde Faaliyet Gösteren ve e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizin Dikkatine Hazine ve Maliye…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/5)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2021/5) 11 Ağustos 2021 Resmi Gazete Sayı: 31565 (1.Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kap… 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] 11 Ağustos 2021 Resmi Gazete Sayı: 31565 KURUL KARARLARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları…

 

SGK Genel Yazı – Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme

SGK Genel Yazı – Yangın Felaketi Nedeniyle Erteleme T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Baş…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler (Sayı: 2021/7) 09 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31563 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler (Sayı: 2021/6) 09 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31563 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas…

 

e-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru

Mücbir Sebep e-Belge Düzenleme Kağıt Belge Düzenleme Başkanlığımızca, ülkemizde son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen mükelleflerimi…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark