Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı 27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31581 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standa…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 24/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/4153] Sayılı Kararı

27 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31581

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan;

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/4153]

Karar Tarihi: 24/08/2021

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Tramaction- Amendments to IAS 12” başlığıyla yayımlanan ”Tek Bir işlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi- TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler “in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Yükümlülüklerle İlgili Ertelenmiş Vergi

TMS 12’ye İlişkin Değişiklikler

Tıklayınız

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark